Charakteristika "Z" profilů

"Z" profily jsou tenkostěnné tyčové prvky s příčným řezem ve tvaru písmene Z (jsou určeny především pro vaznice a paždíky). Jsou vyráběny kontinuálním tvarováním za studena z ocelového pozinkovaného plechu (válcování plechu ze svitku). Součástí výrobní linky je i zařízení pro prorážení standardních děr průměru 18 mm do stojiny a linku proto profil opouští již jako hotový dílec ocelové konstrukce (s přesnou délkou, s provedenými dírami pro standardní přípoje a s konečnou protikorozní ochranou). Tím odpadají jakékoliv další úpravy na staveništi a jedinou operací je montáž.

"Z" profily jsou tvarovány z plechu tlouštky 1,5, 2,0 nebo 2,5 mm. Výška celého profilu je od 175 do 400 mm. "Z" profily se lisují z oceli S 320GD (označení dle EN 10 147). Pozinkování je klasifikováno stupněm Z 275 dle EN 10 147. Výrobní tolerance tenkostěnných "Z" profilů jsou specifikovány v ČSN P ENV 1090-2. Způsob značení profilu je následující (označení výrobce resp. dodavatele je nutné, protože stejně označené výrobky jiných dodavatelů mají jinou únosnost) :

Z 200 / 2,5 - F  


 

 

 
    označení typu
  tloušťka profilu
velikost profilu

Sortiment vyráběných "Z" profilů

Z 175/1,5 Z 200/1,5        
Z 175/2,0 Z 200/2,0 Z 250/2,0 Z 300/2,0 Z 350/2,0 Z 400/2,0
  Z 200/2,5 Z 250/2,5 Z 300/2,5 Z 350/2,5 Z 400/2,5

Průřezové charakteristiky

Profil tloušťka Iy min. Iy, eff min.Wy Aeff
[mm] [mm4] [mm4] [mm3] [mm2]
Z 175 1,5 2,298 1,971 20,57 394
2,0 3,044 2,733 30,32 573
Z 200 1,5 3,815 3,232 28,99 450
2,0 5,507 4,571 43,25 683
2,5 6,265 5,811 57,41 915
Z 250 2,0 9,572 8,142 58,69 682
2,5 11,18 10,56 79,25 950
Z 300 2,0 15,53 12,81 75,28 677
2,5 19,30 16,74 101,8 951
Z 350 2,0 22,28 18,38 90,68 676
2,5 27,71 24,06 125,1 951
Z 400 2,0 30,55 24,95 105,9 673
2,5 38,02 32,97 146,7 949
Násobitel   106 106 103  

Iy moment setrvačnosti plného průřezu k ose rovnoběžné s pásnicemi
min.Iy,eff minimální moment setrvačnosti efektivního průřezu k ose rovnoběžné s pásnicemi (pro výpočet deformace)
min.Wy minimální průřezový modul efektivního průřezu k ose rovnoběžné s pásnicemi
Aeff plocha efektivního průřezu